”Elethään hyvvää elämää" - myös töissä!

- Pellon kunnan slogania täydentääksemme!

-

Yritys tai organisaatio voi olla tehokas vain silloin, kun henkilöstö voi hyvin

Työhyvinvointiin satsaaminen ei ole pois yrityksen tehokkuudelta tai menestykseltä ‒ päinvastoin. Kun huolehdit henkilöstösi työhyvinvoinnista ja viihtyvyydestä

 1. minimoit irtisanoutumisen riskin ja vältyt jatkuvalta rekrytoinnilta,
 2. säästyt työuupumuksesta johtuvilta sairaspoissaoloilta ja niistä aiheutuvilta kuluilta sekä
 3. ylläpidät hyvää imagoa yrityksessäsi/organisaatiossasi.

Paras tapa lisätä pysyvästi työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta on antaa työntekijöiden työskennellä heidän omien biologisten vahvuuksien mukaisesti stressittömässä ympäristössä. Kun annat työntekijälle mahdollisuuden oppia hyödyntämään omia biologisia vahvuuksiaan työssä, työn tekeminen helpottuu, nopeutuu ja muuttuu mielekkäämmäksi ja energisoivaksi. Näin työntekijä viihtyy työssään entistä paremmin ja saa aiempaa enemmän ja laadukkaampia tuloksia aikaan. 

Työntekijä ei useinkaan tunne omia luontaisia vahvuuksiaan tai stressifaktoreitaan, sillä luontaiset tavat ovat voineet jäädä jopa kokonaan mm. kouluista ja työpaikoilta opittujen tapojen varjoon. Ihmisen työskennellessä vastoin omia biologisia vahvuuksiaan, hän työskentelee puoliteholla ja on työpäivän jälkeen väsynyt. Tällainen tilanne ei palvele työntekijän hyvinvointia eikä yrityksen menestystä. Älä tyydy puolitehoiseen työskentelyyn työpaikallasi, vaan selvitä WSA-analyysillä (Working Style Analysis), mitkä ovat kenenkin työntekijäsi luontaiset vahvuudet!

Biologisista vahvuuksista ei ole hyötyä työympäristön ollessa stressaava: stressaavassa ympäristössä keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus häiriintyy, mistä seuraa turhautuminen ja pitkällä aikavälillä jopa työuupumus. Samalla työn tuottavuus laskee. WSA-analyysin tulokset kertovat suoraan, mitkä asiat työympäristössä aiheuttaa henkilölle stressiä. Muista, että stressikin on yksilöllistä! Se, mikä ei stressaa sinua, saattaa aiheuttaa toiselle loppuunpalamisen!

 

Oikea henkilö oikeaan tehtävään 24 tunnissa

Autamme sinua löytämään parhaan "matchin" kustannustehokkaasti 24 tunnissa! Saat meiltä SWOT-analyysin hakijan konkreettisista vahvuusalueista, riskikohdista ja soveltuvuudesta tehtävään, jotka selvitämme tieteellisesti vahvistetun työtyylianalyysin avulla. Vältyt virherekrytoinneilta, prosessi nopeutuu ja helpottuu.


Työtyylianalyysi rekrytointiprosessissa säästää aikaa ja rahaa

Henkilön tietopääoma kertoo vain osan siitä, miten hän tulee suoriutumaan tehtävästä ja sopeutumaan tiimiin, me kerromme loput. Käytämme rekrytointiprosessissa työtyylianalyysiä. Se perustuu aivojen dominanssitekijöihin, jotka määrittävät hakijan mieltymyksen ja epämieluisat tekijät työssä. Tämä jää usein rekrytointiprosessissa huomiotta ja valittu henkilö ei viihdykään työssä. Se koituu yritykselle kalliiksi.

Perustelemme miksi joku hakija sopii tehtävään paremmin kuin toinen. Tämä tuo sinulle säästöjä niin virherekrytoinneissa, kuin sairauspoissaoloista aiheutuviin kuluihin. Palvelumme nopeuttaa rekrytointiprosessia ja päätösten tukena on tutkittua tietoa henkilön ansioluettelon, hakemuksen, haastattelujen ja suositusten lisäksi.

Työtyylianalyysillä selvitämme:
 • Hakijalle soveltuvien työtapojen ja -tehtävien luonteen

 • Työympäristön, työajan ja muut työolosuhteet, joissa hakijan potentiaali saadaan täyskäyttöön

 • Asiat, mitkä aiheuttavat hakijalle stressiä ja heikentävät hänen tuottavuuttaan  

 • Hakijan soveltuvuuden itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn 

 • Hakijan aistivahvuudet, asenteet ja motivaation, joiden pohjalta hakija laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman onnistuakseen tehtävässään


Rekrytoinnin esikarsinta tai viimeistely

Step 1

Yritys lähettää meille tarvekartoituksen ja tehtävä- ja toimintaympäristöanalyysin

Step 2

Me lähetämme viestintäohjeet tilaajalle (lähetettäväksi hakijoille prosessin etenemisestä) 

Step 3

Valittujen hakijoiden työtyylianalyysien tulosten analysointi 

Step 4: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Lähetämme SWOT-analyysin yritykselle ja kerromme perustelut valituista hakijoista suullisesti valintaa tekeville henkilöille. SWOT:ssa analysoimme tehtävän kannalta keskeiset näkökulmat ja työnhakijan suhteen mm. seuraaviin asioihin:   

 • Tehtäviin, ongelmanratkaisuun ja suunnitteluun 
 • Tiimiin, työyhteisöön, ihmisiin ja verkostoitumiseen
 • Asioihin, faktoihin ja yksityiskohtiin
 • Linjauksiin/määräyksiin, rutiineihin ja aikaan 
 • Vuorovaikutukseen, puhumiseen ja kuunteluun
 • Pitkäjänteisyyteen ja järjestelmällisyyteen
 • Johtamiseen, itseohjautuvuuteen/tekemiseen ja muutokseen

Step 5

Valintasuositus tieteellisiin faktoihin ja 2400 henkilön analysointikokemukseen perustuen
 


Taloudellinen hyöty

Menetelmien myötä työ tehostuu 15 %/työntekijä, eli 8h työpäivässä aikaa säästyy 1h
→ Säästyneen ajan työntekijä käyttää laskutettavaan asiakastyöhön, jonka hinta on 200 €/h
→ Vuodessa on noin 220 työpäivää, eli työntekijä tuottaa vuodessa 220 x 200 € = 44 000 € lisää asiakaslaskutusta
→ Jos yrityksen 50 työntekijää toimivat samoin, kasvaa yrityksen laskutus 2.2 milj. € vuodessa

VAIKUTUS: 2.2 milj. € on puhdasta käyttökatetta, koska kulut tai palkat eivät kasva!

​​​​​​​

Tuntuuko sinusta, että viestitte nuoremman sukupolven kanssa eri tavoin? Pohditko, saavatko nuoremmat mitään aikaiseksi, kun he ovat porukassa eivätkä puhu työasioista?

Kenelle? Sinulle, joka haluat menestyä uuden sukupolven johtamisessa.

Nuoremmat sukupolvet hyödyntävät uusia näkemyksiä tehokkuudesta - ja tässä me voimme auttaa juuri sinua. He kaipaavat palautetta työstään ja se mikä saattaa tuntua sinusta turhalta, on heidän elinehto. Erilaisuuden tunnistamisen ja hyväksymisen kautta saat timanttisen tiimin sukupolvesta riippumatta.

Mitä? Saat 1,5h + 1h kahdenkeskistä sparrausta asiantuntijan kanssa ja 14-sivuisen henkilökohtaisen työtyylianalyysin (WSA). Kesto tehtävineen yhteensä 4h. Hinta alkaen 397 euroa + alv. Ryhmille alkaen 247 euroa + alv / henkilö.

Oletko epämukavuusalueellasi etäpalavereissa? Tavoitatko alaisesi etätyössä?

Kenelle? Sinulle, joka johdat etätyöskentelyä.

Työvälineen tavoitteena on oppia ymmärtämään henkilöstön tarpeita, jotta voit paremmin vastata niihin. Pidetään huolta, että työntekijät voivat hyvin ja tuottavuus kasvaa. Johtamista tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: asioiden johtamisena ja ihmisten johtamisena. Etätyöskentelyssä asioiden johtaminen korostuu, kun suunnitellaan ja tartutaan yksityiskohtiin, jotta saadaan hommat hoidettua. Tällöin ihmisten johtaminen ja aito välittäminen jää helposti sivuun, joka johtaa siihen, että alaisia on vaikea tavoittaa - työvälineemme tulee apuun tässä.

Mitä? Saat 1,5h + 1h kahdenkeskistä sparrausta asiantuntijan kanssa ja 14-sivuisen henkilökohtaisen työtyylianalyysin (WSA). Kesto tehtävineen yhteensä 4h. Hinta alkaen 397 euroa + alv. Ryhmille alkaen 247 euroa + alv / henkilö.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi