Yhteystiedot

Consultica Oy

PL 127
FIN-08101 Lohja

soita 044 906 5555
www.consultica.com
info@consultica.com

Menossa nyt

* Esimiestyö
* Henkilöstöjohtaminen
* Tiimiyttäminen
* Itsensä johtaminen
* Muutoksen johtaminen
* Kehityskeskustelut

Share |

Yhteistyön kehittäminen

Olemme kokeneita julkisyhteisöjen strategiatyön ohjaajia, palvelujen tuotteistajia ja muutoksien läpiviejiä. Tuotamme erityistä lisäarvoa arjen työn sujuvuuteen ohjaamalla henkilöstöä keskittymään ydintehtävään. WSA -työtyylianalyysin avulla löydämme vahvuudet ja osaamme rakentaa toimivat tiimit.

Osatyökykyisten ja opiskelijoiden työllistymistä tukevat toimet, eri toimijoiden konsultointi ja valmennukset sekä työelämäyhteistyön parantaminen ovat vahvoja osaamisalueitamme. 

Vahvuudet esiin uudelleenorganisoinnissa - lisää mielekkyyttä ja hyviä tuloksia! Katso tästä linkistä. 

Olemme elinkeinoelämän edustajina mukana kehittämässä alaa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa. Toiminta on osa yhteiskuntavastuuohjelmaamme.

Tilaa erilainen luento herättämään uusia ajatuksia! Katso tästä linkistä.

Edistämme monin keinoin välityömarkkinoiden toiminnan vaikuttavuutta. Olemme kokeneita strategiatyön fasilitaattoreita ja erikoistuneet työnantajayhteistyön tehostamiseen.

Esimerkkejä toteutuksista

Levi 24-25.2.2011. Katso ohjelma tästä linkistä. 

Oulu 28.11.2011. Katso ohjelma tästä linkistä.

Konsultoinnissa ja valmennuksissa tuotamme aina suoraan käytäntöön soveltuvia tuloksia. Jalostamme eri toimialojen parhaita käytäntöjä ja kehittämistyökaluja. Käytämme eurooppalaista lähestymistapaa, selkeää kokonaissystematiikkaa ja mm. STRADA ja WSA -menetelmiä. Etsimme konkreettisia ratkaisuja yksilön ja organisaation haasteisiin unohtamatta arkielämän realiteetteja.

Lisätietoja anne.penttinen@consultica.com tai 044 906 4444